تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - نبودنت ...
نبودنت ...

نبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن ...


ولی کاش بودی تا اشکهایم از شوق دیدارت سرازیر میشد ...


کاش بودی و دستهای مهربانت مرهم همه دلتنگیها و نبودنهایت میشد ...


کاش بودی تا سر به روی شانه های مهربانت می گذاشتم


و دردهایم را به گوش تو میرساندم... بدون تو عاشقی برایم عذاب است


میدانم که نمیدانی بعد از تو دیگر قلبی برای عاشق شدن ندارم...


کاش میدانستی که چقدر دوستت دارم و بیش از عشق بر تو عاشقم...


میدانی که اگر از کنارم بروی لحظه های زندگی برایم پر از درد و عذاب میشود


میدانم که نمیدانی بدون تو دیگربهانه ای نیست برای ادامه ی زندگی جزانتظار آمدنت ...


انتــــــــــــــــــــــ ـــــــظار ...
كلمات كلیدی : شعر های عاشقانه ، شعر عاشقانه ، شعرهای کوتاه ، شعرهای کوتاه عاشقانه ، شعر های احساسی ، شعر و حس ، نبودنت ، دردهایم ، عذاب ، عاشقی ، عشق ، قلب ، کاش ، جز انتظار ، انتظار ،