تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - دیکته
دیکته
  • مربوط به موضوع » شعر

بنویس بابا مثل هر شب نان ندارد

                                                   سارا به سین سفره مان ایمان ندارد

بعد از همان تصمیم کبری ابرها هم

                                                      یا سیل می بارد و یا باران ندارد

بابا انارو سیب و نان را می نویسد

                                                      حتی برای خواندنش دندان ندارد

انگار بابا همکلاس اولی هاست

                                                     هی می نویسد این ندارد آن ندارد

بنویس کی آن مرد در باران میاید

                                                        این انتظار خیسمان پایان ندارد

ایمان برادر گوش کن نقطه سر خط

                                                    بنویس بابا مثل هر شب نان ندارد

 



كلمات كلیدی : شعر کوتاه ، بابا اب داد ، بابا نان داد ، ایمان ، سیب ، نان ، تصمیم کبری ، مرد اسب سوار ، انتظار ، بنویس ، دیکته ،