تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - خدایااااااا
خدایااااااا

خداوندا آرامشی عطا فرما

 تا بپذیریم انچه را که نمی‌توانیم تغییر دهیم؛
شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می‌توانیم؛
و دانشی،که تفاوت این دو را بدانیم…
كلمات كلیدی : خدایاااا ، ارامشی ده ، شهامت ، دانش ، تفاوت ، بپذیریم ،