تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - از اعتیاد تا مرگ
از اعتیاد تا مرگ

آیا اعتیاد باعث مرگ می شود


● سقوط در چاه عمیق و بی بازگشت
«هوای تازه» بر اساس وظیفه خود که اطلاع رسانی و آموزش در حوزه بیماری های روحی، ناراحتی های عصبی و اختلالات غیرفیزیکی در سیستم اعصاب و روان بدن انسان است، از هفته گذشته مبحثی را با موضوع ارتباط بین اعتیاد به مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی با افسردگی و اختلالات روانی شروع کرده است. برای این منظور ما از منابع و مرجع های اطلاعاتی قدرتمندی که بتوانند کمک کنند رابطه مستقیم بین اعتیاد و افسردگی را اثبات کنیم، بهره خواهیم جست.
در این شماره به صورت جزئی تر و دقیق تر، تاثیرات اعتیاد بر سیستم عصبی و قسمت های مختلف مغز انسان را بررسی می کنیم و امیدواریم که آگاهی بیشتر خانواده ها و جوانان در مورد این پدیده شوم و نامیمون، تا حدی افزایش پیدا کند که روزی در کشور ما جایی برای فعالیت هیچ قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ نباشد.
● اعتیاد چگونه بر مغز انسان اثر می گذارد
اعتیاد اغلب روی قوه ادراک فرد تاثیر می گذارد و حالات و رفتار وی را دچار دگرگونی می کند که از این طریق باعث درهم گسیختن شخصیت وی می شود. این تنها به آن دلیل نیست که موادی مانند الکل، نیکوتین، کوکائین، هروئین و قرص های روانگردان در طبیعت شیمیایی مغز دخالت می کنند و آن را از کار می اندازند. تجربه کردن اعتیاد حتی برای یک بار هم می تواند روی عواطف، تفکر، احساسات و رفتار شخص تاثیر بگذارد و بیش از اعتیاد جسمانی، او را دچار اعتیاد روحی کند.
هرچند ممکن است عده یی تصور کنند سیگار کشیدن چنین تاثیراتی را ایجاد نمی کند اما همین احساس نیاز به ماده یی خارجی مثل سیگار که بتواند در هنگام فشار عصبی و روحی، فرد را بنا بر یک تصور واهی، دارای آرامش و ثبات کند نیز نوعی اعتیاد است که به روح و روان فرد بستگی دارد.
این بسیار مهم است که بدانیم افراد می توانند از اعتیاد هم بمیرند. آنها می توانند به صورت ناگهانی یا تدریجاً از سرطانی که بر اثر استعمال دخانیات به آنها عارض شده، جان خود را از دست بدهند.
البته این واقعیت وجود دارد که هر فرد مبتلا به اعتیاد، عوارض و نشانه های مشابهی با دیگر فرد مبتلا به اعتیاد از خود بروز نمی دهد اما به هر حال نشانه های عمده و مشترکی در بین معتادان وجود دارد که تاثیرات آنها مشابه است.
برای مثال اگر شما بیکار هستید، ازدواج نکرده اید یا خانه ندارید، نسبت به شخصی که شغل دارد، ازدواج کرده و صاحب خانه است، شرایط روحی سخت تری را تحمل می کنید. این یک تاثیر مشابه است که مصرف الکل، سیگار و مواد مخدر بر همه استفاده کنندگان می گذارد اما اینکه چگونه می تواند در کوتاه مدت یا درازمدت به آنان آسیب هایی نظیر انواع سرطان یا حتی مرگ را وارد کند، بحثی متفاوت است که باید تاثیرات آن را فرد به فرد بررسی کنیم.
● تاثیرات روحی
زمانی که یک ماده غذایی ابتدا دوست و نجات دهنده شماست و سپس به دشمن اصلی تان بدل می شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟ نتایج مخرب اعتیاد در واقع می تواند به عوامل اثرگذارنده بر فکر و عوامل موثر بر احساسات تقسیم شود.
برای مثال یک فرد معتاد اغلب از اطرافیان خود دوری می جوید و این مساله به او احساس انزوا می دهد.
او همچنین ممکن است احساس ترس یا شرمندگی کند که نمی تواند با دیگران ارتباطی داشته باشد چرا که ارتباط او با مواد مخدر، ارتباط با مردم را سلب می کند و احساس انزوا افزایش می یابد. این سیر نادرست و دایره تباهی همچنان به دور خود می چرخد و روز به روز بر احساس انزوا و تنهایی فرد می افزاید.
در این میان فرد معتاد تنها به احساساتی که او را از دیگران گریزان و منزوی کرده دچار نیست بلکه با افکاری متعدد نیز دست و پنجه نرم می کند و در بسیاری موارد بر اساس همین افکار، تصمیم خواهد گرفت. تصمیماتی اشتباه که تاثیرات درازمدت خود را به تدریج نشان خواهند داد.
با این حال باید دانست که اعتیاد و تاثیرات مخرب آن، تنها خود فرد معتاد را درگیر نمی کند بلکه اطرافیان، دوستان، اهالی خانواده و همه نزدیکان را نیز به دردسرهای خاصی مبتلا می کند.
بسیاری از احساسات و تفکرات ناشی از اعتیاد، به این دلیل ایجاد می شود که فرد مبتلا تصور می کند قادر نیست رفتار و اعمال خود را کنترل کند یا از مصرف مواد مخدر، دست بکشد. احساس خجالت و گناه که در بسیاری از موارد به افسردگی، خشم، پرخاشگری، گوشه گیری و حتی اقدام به خودزنی منجر می شود از جمله همین عوارض هستند.

با تمام این اوصاف، کمتر کسی را می توان یافت که بتواند برای مصرف مواد مخدر یا نوشیدنی های الکلی، تاثیر مثبت و قابل توجهی را نام ببرد. اما این ناآگاهی و جهالت خود ماست که با دست خودمان، از راه ساده و هموار زندگی به چاه های عمیق و بی بازگشت اعتیاد پا می گذاریم.

سیدایمان ضیابری  كلمات كلیدی : از اعتیاد تا مرگ ، اعتیاد ، مرگ ، جامعه ناسالم ، مصرف مواد مخدر ، نوشیدنی های الکلی ، چاه های عمیق ، آیا اعتیاد باعث مرگ است؟ ، معتاد ، اعتیاد به مواد مخدر ، سیستم عصبی ، اختلالات رفتاری ، اختلالات روانی ، اختلالات جسمی ، سیگار ، سیگار کشیدن ، مقالات پزشکی ، پزشکی ، اطلاعیه های پزشکی ، اخبار پزشکی ،