تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - اثر اعتیاد والدین بر سلامت روانی فرزندان
اثر اعتیاد والدین بر سلامت روانی فرزندان

هدف خانواده به عنوان یک جامعه کوچک تربیت و انطباق اجتماعی فرزندان است و این عمل در خانواده هایی با افراد معتاد، دچار ضعف می باشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت تأثیر اعتیاد بر سلامت روانی فرزندان انجام گرفته است و سعی نموده است مقایسه هایی بین فرزندان افراد معتاد و فرزندان افراد غیر معتاد صورت دهد برای این کار از مقیاس روان رنجوری (N) آزمون آیزنگ، مقیاس جامعه ستیزی (P) آزمون آیزنگ و میزان اضطراب و نا امیدی استفاده نموده است.

 

در این راستا با روش نمونه گیری خوشه ای از میان کلیه افرادی که والدین معتاد داشتند در مدارس راهنمایی دخترانه، ۱۵ نفر دانش آموز دارای والدین معتاد و ۱۵ دانش آموز دارای والدین غیر معتاد انتخاب شدند تا تأثیر اعتیاد والدین بر فرزندان سنجیده شود.

 

برای رسیدن به این هدف نیز سه آزمون EPQ‌ (آیزنگ)، اضطراب و نا امیدی به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خانواده یک واحد اجتماعی کوچک ولی حساس است.

 

والدین اولین کسانی هستند که شخصیت فرزندان را شکل می دهند. محیط خوب باعث رشد افکار فرزندان می شود و محیط بد نیز می تواند عمیق ترین تباهی ها را در فرزندان شکل دهد. در چنین حالتی در صورتی که والدین دچار آلودگی (به خصوص مواد مخدر)‌ باشند، فرزندان آنها نیز از هر لحاظ آسیب پذیر می شوند.

 

خانواده دارای فرد معتاد محصولی همانند کسالت و بیماریهای روحی– روانی برای فرزندان به بار می آورد؛ روان رنجوری و پریشانحالی فرزندان در این خانواده ها بیشتر است؛ هم چنانکه آنها نسبتاً اضطراب و نا امیدی بیشتری را احساس می کنند. این افراد برای ابتلا به بزهکاری مستعد تر هستند و آینده مناسبی برای خود نمی بینند.

 

بنابراین نسبت به آینده نا امید هستند و یأس و سرخوردگی در آنها نمایان است. پس باید نسبت به این خانواده ها مسوولانه تر برخورد شود و تدابیر مخصوصی اتخاذ گردد. 
 
ستاد مبارزه با مواد مخدركلمات كلیدی : مقالات پزشکی ، پزشکی ، اخبار پزشکی ، اعتیاد والدین ، اعتیاد فرزندان ، اثرات اعتیاد ، اثر اعتیاد والدین بر سلامت روانی فرزندان ، سلامتی روانی ، اعتیاد ، مواد مخدر ، مصرف مواد مخدر ، روان گردان ، مشروب ، مشروبات الکلی ، سیگار ، سلامت جامعه ، خطرات جامعه ، آسیب به جامعه ، آسیب های جامعه ،