تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - لعنت به عشق
لعنت به عشق

خیال میکردم عشق عروسکی است که میتوان با آن بازی کرد ولی افسوس اکنون که معنی عشق را درک کرده ام فهمیده ام که خود عروسکی هستم بازیچه دست سرنوشت

www.ehsa3.blogfa.com

كلمات كلیدی : لعنت به عشق ، لعنت به عاشقی ، عشق ، عاشق ، پندهای کوتاه عاشقانه ، جمله های کوتاه در مورد عضق ، بازیچه دست سرنوشت ، عروسک ، افسوس ، اشک ، گریه ، عشق و عاشقی ، معشوق ،