تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - عشق واقعی
عشق واقعی

عشق دل و دیده را مهار میکند و در زندگی عشق واقعی فقط یکبار اتفاق می افتد فقط یکبار و آن چیزهای دیگر که در لباس عشق و دلسوختگی مطرح می شوند ,عشق نیستند بلکه هوس ,دوست داشتن,میل به محبت و نیاز به همدم و احتیاج به احترام و تکریم هستند.
كلمات كلیدی : عشق ، عشق واقعی ، میل به محبت ، متنهای کوتاه در مورد عشق ، زندگی ، همدم ، احترام وتکریم ، دوست داشتن ، هواو هوس ، عاشق ، لباس عشق ، دل و دیده ،