تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - عالم عشق
عالم عشق

مگر دل قهوه خانه است که هرکس پول بیشری داد چای بیشتری بخورد؟

نه عشق صفت آتش دارد ,

سوختن و سیرتش در عالم فنا است

فنا از خود از خویشتن ,

نفس از تعلقات و پرواز به سوی معشوق

معشوقی که او نیز معنای آتش و عشق حقیقی را بشناسد

عشق یعنی پروانه صفت در آستان شمع وجود یار پرپر گشتنكلمات كلیدی : عالم عشق ، متن های کوتاه عاشقانه ، عاشقانه ، عشق و عاشقی ، عاشق ، معشوق ، پروانه صفت ، شنع ، فنا ، عشق حقیقی ، عاشق و معشوق ، قهوه خانه ، پول ، چای ، صفت اتش ،