تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - عکس نی نی های ناناز
عکس نی نی های ناناز

وقتی یه شکست عشقی  خوردن sad




 در ماشین
day dreaming




 در باشگاه
cowboy


 وقتی یه گندی زد
I don't want to see


 

 

 در مسابقان بوکس... feeling beat up

 

وقتی مرد عنکبوتی شده بودم cool


 

 

 وقتی مامانش نبود  worried

 

 

 وقتی که ذوق ترکونده بودtongue

 

 

 در شب امتحان d'oh

 

 

 در حال چت thumbs down

 

 

وقتی خیلی گرسنه بود whistling

 

 

 در حال هندونه خوردن batting eyelashes

 

 

 وقتی مامان باهاش بازی میکرد love struck

 

 

در حال ابیاری واقعا عجب انسانهای شریفی هستن I don't want to see

 

 

 وقتی خراب کاری کرده بود d'oh

 


 وقتی اصلا اعصاب درست حسابی نداره
at 
wits' end
 



 

 وقتی که دهقان فداکار شد:177:

 

 

در حال دیدن یک خواب خــــــــیلی خوب day dreaming



 

 

 در انتظار آبجی کوچولوم dancing

 

 

 وقی سیا مست کرده بود :6qwup3:

 

 

  وقتی به شدت داره به خودش افتخار میکنه rock on!


 بعد از دیدن یک فیلم مزخرف هندی 
don't tell anyone



 

با دوست دخترش big grin

 

 

اثبات عشقchatterbox

 

 در حال حالگیری oh go on

 

 

 وقتی خیلی کنجکاو بودoh go on

 

 

 وقتی پیشنهاد ازدواج به دوست دخترش دادlove struck

 

عیال big hug

 

همراه با عیال در پارتی 


 

اولین باری که بازدیدکننده دید party

 

چه قــــــــــریbig grin

 

 

دوستمون داره kiss

بای wave love struck



كلمات كلیدی : عکس ، عکس های بامزه ، عکس نی نی کوچولو ، عکس بچه های با نمک ، عکس های بانمک ، عکس های با حال ، عکس پسر ، عکس اقا پسرها در بچگی ، عکس دوست دختر دوست پسر ، کنجکاو ، چت کردن ، در حال چت ، یخچال ، گالری عکس ، مجموعه عکس های خنده دار ،