تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - بعضی عشقها ....
بعضی عشقها ....

بعضی عشقها مثل حضرت نوح اند. فقط از ترس طوفان میان طرف تو

بعضی عشقها مثل حضرت آدم اند. فقط خاصیتشون اینه که اولینه

بعضی عشقها مثل حضرت ابراهیم اند. باید توشون همه چیتو قربانی کنی

بعضی عقشها مثل حضرت مسیح اند. آخرش آدم رو به صلیب می کشند

بعضی عشقها مثل حضرت موسا اند. یه خورده که دور بشی جات رو یه گوساله پر می کنهكلمات كلیدی : بعضی عشق ها ، عشق ، عاشق ، حضرت نوح ، حضرت ادم ، حضرت ابراهیم ، حضرت مسیح ، حضرت موسی ، گوساله ، قربانی ، طوفان ، خاصیت عشق ، خاصیت عاشقی ، خاصیت عشق و عاشقی ،