تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - منتظر
منتظر

صبحگاهان

وقتی آفتاب

در حال روشن كردن روز است

من بیدارم

و اولین فكرم تویی


شبانگاهان

در تاریكی به درختان خیره می شوم

كه چون سایه هایی در مقابل ستارگان خاموش

قد كشیده اند

مجذوب این آرامش مطلق می شوم

و آخرین فكرم توییكلمات كلیدی : انتظار ، چشم انتظار ، شعر عاشقانه ، شعرهای در وصف عشق ، اولین فکرم تویی ، منتظر ، شبانگاهان ، ستارگان ، ارامش مطلق ، اخرین فکرم تویی ، شعرهای کوتاه عاشقانه ، عشق و عاشقی ،