تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - انتظار
انتظار

بدجوری منتظرم....

انتظار سرده.....

انتظار سخته....

منتظرم....

.....كلمات كلیدی : انتظار ، چشم انتظاری ، منتظر ، در انتظار تو ، منتظرت می مونم ، چشم انتظاری سخته ، انتظار سخته ، انتظار سرده ، منتظرم ، برگرد ، شعر ، شعرکوتاه ، شعر کوتاه انتظار ، شعر در وصف انتظار ،