تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - چشمهای خیس
چشمهای خیس

تازه فهمیدم ؛


چشمان پر از اشک را دوست دارم ،


و از تماشایشان لذت می برم ،


به همان اندازه که دوست ندارم ، در مقابلم ، اشکی از چشمی ریخته شود ...


 

         به چشمهاش نگاه کنید


كلمات كلیدی : شعرعاشقانه ، مجموعه شعرهای عاششقانه ، اشک ، اشکی از چشم ، چشمهای خیس ، خیس اشک ، چشمان پر از اشک ، دوست ندارم ، شعرهای عاشقانه ، شعرهای کوتاه عاشقانه ، حرف دل ،