تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - آسیب شناسی طلاق
آسیب شناسی طلاق

چكیده: در این مقاله به آسیب شناسی طلاق می پردازیم اگر چه طلاق به خودی خود آسیب زا نیست اما ممكن است اثرتی داشته باشد كه به خصوص این اثرات برای فرزندان طلاق می تواند اثرات منفی به دنبال داشته باشد همچنین طلاق می تواند برای یكی از زوجین كه آمادگی طلاق نداشته است اثرات منفی به دنبال داشته باشد. در این مقاله به تحقیق در مورد علت طلاق و آثار منفی آن بر روی فرد و فرزندان طلاق صورت گرفته است. از آنجا كه خانواده اولین پایگذار شخصیت و ارزشها و معیارها است نقش مهمی در تعیین سبك و خط مشی زندگی آینده فرد بازی می كند همچنین خانواده یكی از اساسی ترین نهاده های اجتماعی است به همین دلیل هر گونه اختلافی در خانواده  به وجود آید تاثیر مخربی نیز در اجتماع می گذارد. طلاق عبارت است از جریانی فسق قرارداد بین دو زوج كه از جمله علل آن 1ـ عدم تفاهم زوجین 2- اختلاف طبقاتی 3ـ تفاوت سطح تصحیلات 4ـ اعتیاد  5ـ پرخاشگری زوجین 6ـ فقر 7ـ آرزوهای بلند و زیاده خواهی زوجین 8ـ بیكاری همسر. تاثیر طلاق بر فرزندان بیشتر است به ویژه در كودكان پیش دبستانی زیرا سطح رشد شناختی آنها هنوز در حدی نیست كه بفهمند چه اتفاقی افتاده است و شاید در علت جرایی والدین دچار سوءتعبیر شوند و خود را مقصر بدانند. نوجوانان و جوانان درك بهتری از طلاق دارند این فرزندان معمولا زمانی كه مجبورند خود را با نا پدری و نامادری و فقر دهند. میزان آسیب پذیری آنها بیشتر شده و گرایش آنها به فرزندان از خانه و اعتیاد و ... افزایش می یابد. تنها در جامعه طلاق شرعی نداریم گاهی در خانواده ها طلاق خاموش یا عاطفی به وجود می آید كه باعث روابط ضعیف در خانواده می شود كه آثار منفی آن از طلاق بیشتر است و باعث گریزان شدن فرزندان از محیط آگاهی و ایجاد مركز مشاوره خانواده از جمله راههای كاهش نسبی در محیط خانواده دست می یابند. از جمله راههای كاهش طلاق بالا بردن سطح آگاهی و ایجاد مركز مشاوره خانواده است. رسانه های جمعی به خصوص صدا و سیما نیز می توانند كمك بزرگی در اطلاع رسانی در زمینه ازدواج داشته باشد. باید تا حد امكان حقیقت را برای كودكان بیان كینه چون در غیر این صورت دلایل اشتباهی همه برای طلاق تصور خواهند كرد و از نظر روانی صدمه زیادی خواهند دید. بعد از طلاق زن و مرد باید شراكت خود را در نقش پدر و مادر حفظ كنند و در جهت ارضا نیاز های رشدی فرزندانشان با هم همكاری كنند مخصوصاً در زمان نوجوانی فرزند پدر و مادر باید موضوع مشتركی در برابر و ایجاد كنند.كلمات كلیدی : اسیب شناسی طلاق ، فرزندان طلاق ، امادگی طلاق ، مقاله هایی در خصوص طلاق ، خط مشی زندگی ، تاثیر مخرب ، فسق قرارداد بین زوجین ، عدم تفاهم زوج ، تفاوت سطح تصحیلات ، اعتیاد ، پرخاشگری زوجین ، فقر ، ارزوهای بلند ، بیکاری همسر ، تاثیر طلاق ، خانوادهه ای طلاق ، کاهش طلاق ، محیط خانواده ، مشاوره خانواده ، بعد از طلاق ، پدر ومادر ،